Visionær arkitektur i samspil med havet

Havblik er skabt i samarbejde med den anerkendte tegnestue, Årstiderne Arkitekter, som har tegnet en bebyggelse i perfekt samspil mellem strand og by.

Fokus er på bæredygtighed, arkitektonisk mangfoldighed og fremsynede boliger. Dette er også vigtige faktorer, som indgår i Køge Kommunes visioner for hele Søndre Havn. Samtidig tager byggeriets dimensioner afsæt i Køges originale bystruktur, hvor stort og højt står side om side med mindre og lavt.

Oplevelser for øjet

Ved at kombinere skiftende etagehøjder med tårne i udvalgte hjørner, skabes en spændende variation, der giver oplevelser for øjet. Alligevel fremstår byggeriet som en smuk helhed, hvor etagespring og de mange altaner bidrager med liv og sanselighed i facadens udtryk.  

Facaderne åbnes op ud til havet ved hjælp af store porte, strategisk placeret for at optimere lysindfald og udsigt. Uanset hvor man befinder sig, vil man kunne mærke nærheden til vandet

Bæredygtigt og miljøvenligt

I Havblik får du en energivenlig bolig i et miljøvenligt byggeri. Som eksempler kan nævnes grønne tage, bæredygtig opsamling og afledning af regnvand, lavenergiruder over alt samt hvidevarer i minimum energiklasse A+.